software oplossing voor eenvoudig contractbeheer

Contracten zijn centraal inzichtelijk

Snel informatie door rapportages 

24/7 beschikbaar

Documenten gekoppeld aan het contract dossier 

Ruim 80% van alle zakelijke activiteiten wordt bekrachtigd door contracten. Echter, 85% van de bedrijven maakt nog steeds gebruik van handmatige processen om deze contracten te managen. Er is dus nauwelijks sprake van geautomatiseerd contract management. 60% van de bedrijven heeft daarom geen inzicht in de afloopdata van hun contracten en 50% van de bedrijven vermoedt dat zij 10% van hun contracten kwijt zijn.  (Bron: Aberdeen).

 

De gevolgen hiervan hebben een enorme impact voor uw bedrijf.

 

Effectief contractmanagement is een belangrijke uitdaging voor veel bedrijven. Doordat overeenkomsten steeds complexer worden en er steeds hogere eisen worden gesteld aan beschikbaarheid van informatie kiezen bedrijven steeds vaker voor een professioneel contractmanagement-systeem.

Symfact
Contract and compliance management for the enterprise

- Contract Management
- Outsourcing Management
- Legal Entity Management
- Policy Management
- 3rd Party Integrity Management